Jan 15, 2012

A ONI NAMA TRUJU DECU!

Žabac

Gospođica Lisičić

Mandalalajka (il' dve)


zaspalo pače

Dva:Nula

Vaskršnji zeko

Di ćeš duvat u robota!

Grančica

Planetarni kup

Levi i desni

Phoenix

Jan 10, 2012

Iznebuha

Pijanist

Buihih!

Maska

Život je surov, Ilidža je nedaleko

Evo ga

Mitja

7592943

Pelir

The Bajka

010110001

Stojanarije I

Egzaltirani egzil

Antenice

Mrz 4

TV Zeka

Zbog seksa sam pravio sendviče!

The Road

Slamnati Mića poručuje...

AAAAAAAAAAA!!!!!!

12

Jan 9, 2012

Duhovito vilovito

Uvijek kad te sretnem...

Žuti

Хи-мен!

tri mace

Васкрш!

Мица

4zvezda

Hell.yeah.!

BOOM!!!

Džonijev cvetić

Vamos!

Nije bitno gde su linije

Kolažić 793

Detalji