Jul 5, 2016

Tri studije karaktera iz neposredne daljine 2

Tri studije karaktera iz neposredne daljine

Oblak u prugastim helankama

Mehan 55% kakao

Bando ne-O-m


Ljubiša


Mikrobiologija

Hemija krvi kroz praktične primere (na biciklu)


Tanko bolero

dva cveta koja iščekuju


Lingvistički ogledi